*** ไม่แนะนำให้ใช้งานบนโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 10(IE10) หรือ เวอร์ชั่นต่ำกว่า 8(IE8)